Pravidla pro létání s drony

AisView

AisView

Je webová aplikace pro piloty, která zobrazuje letiště, bezletové, vyhrazené, zakázané a nebezpečné zóny.

  1. Nastavte si datum a čas (POZOR – všechny časy jsou v UTC tzn. pro letní čas si přičtěte 2 hodiny, pro zimní hodinu) – datum a čas má smysl nastavovat pokud vás zajímá aktivace vyhrazených prostorů. Pokud se chcete podívat na letiště, nastavení data a času nemá význam
  2. Vyberte si podkladovou mapu jaká vám vyhovuje.
  3. Klikněte na místo, které vás zajímá – zde např. LKD9 (BRDA) – vojenský prostor Brdy – nebezpečný prostor kde NESMÍTE létat – všimněte si důležitého údaje „Vertikální hranice“ – pokud je u těchto prostor označená GND, znamená to od země a v tomto prostoru nesmíte vůbec vzlétnout! Horní hranice prostorů nemá pro potřeby bezpilotních letadel sledovat, protože se vždy pohybuje nad 300m.

Pokud chcete přesnější zobrazení, nainstalujte si aplikaci Maia – umožňuje větší zoom mapy a obsahuje bezletové zóny celé Evropy.

Letiště

Kruh zobrazuje zónu 5,5 km kolem letiště kde s dronem těžším než 0,91 Kg nesmíte vzlétnout.

S dronem lehčím než 0,91 kg můžete maximálně do 100 m ale ne výše, než je výška okolní zástavby, stromů či překážek a mimo ochranné zóny letiště  (buďte vždy opatrní! )

Letiště je „aktivní“ stále – bez ohledu na datum a čas.

Řízený okrsek letiště (CTR a MCTR)

Oblast letiště kde je provoz ve vzduchu řízen letištěm i přes to, že je dál, než 5,5 km. V tomto prostoru smíte letět maximálně do výšky 100m (bez ohledu na váhu dronu). V AisView je označená modře a týká se většinou mezinárodních letišť (Praha, Brno, Ostrava, Náměšť apod.) Jak je vidět na obrázku, tahle oblast sahá poměrně daleko od letiště.

Omezený prostor

Prostor, kde je omezeno létání (omezení platí pro všechny – tedy i letadla v určeném rozsahu výšek).

Zde konkrétně Praha a omezení (tedy bezletová zóna) platí od země (GND) do 5000 stop nadmořské výšky (AMSL) tedy cca 1500 m.

Dočasně rezervovaný prostor

Prostor, kde je dočasně omezeno létání (omezení platí pro všechny – tedy i letadla v určeném rozsahu výšek). Prostor může být neaktivní a v tom případě zde létat můžete. Na obrázku je aktivní prostor TSA1 Boletice – a omezení platí od země do cca 12 km (FL405). Pokud by prostor byl neaktivní, byly by vidět jen jeho hranice ale nebyl by vybarven. V AisView hnědá barva.

 

Zakázaný prostor

Prostor, kde se nesmí (bez povolení) létat. Na obrázku je JE Temelín ale těchto prostorů je více – např. LKP1 – Pražský hrad.

 

Nebezpečný prostor

Prostor, kde se nesmí (bez povolení) létat. Např. chemické továrny apod. Žlutý s oranžovým okrajem.

 

Zvýšený provoz

Prostor, kde je zvýšený letecký provoz – nejčastěji kluzáky (větroně), paraglidy, parašutisté apod. Nelétat! Označeno žlutou barvou.

 

Provoz ve vzduchu

Pozor! I když jste si v AisView ověřili, že jste mimo výše uvedené zóny, pořád můžete ve vzduchu cokoli „potkat“. Třeba záchranářský vrtulník, který letí k nehodě v 50m nad zemí.

Vždy dávejte pozor na okolní provoz a buďte připraveni let ukončit. Záběr můžete zopakovat kdykoli – případnou srážku už zpět nevezmete!

Provoz ve vzduchu je jedním z důvodů, proč máte létat na viditelnost – tedy tak, abyste svůj stroj viděli (VLOS).

Nouzové situace

Nacvičte si nouzové situace – minimálně si vyzkoušejte, jak rychle váš stroj klesá. Vezměte někoho sebou a zkuste si stopnout, jak dlouho klesáte např. ze 100m.

Nezapomeňte – klesání je pomalejší, než stoupání!

Vyzkoušejte si doma na stole (bez vrtulí) vypnutí motorů. Tenhle dvojhmat sice skoro jistě rozbije váš stroj ale může někomu zachránit život.

Ostatní provoz

Pokud máte dron lehčí, než 0,91 kg a budete létat blíž, než 5,5 km od letiště, buďte opatrní a dávejte pozor na provoz ve vzduchu ve vaší blízkosti (to samozřejmě platí kdekoli budete létat – nejen v blízkosti letiště). Nezapomeňte, že vše co je ve vzduchu s vámi a má člověka na palubě má před vámi přednost! Bez ohledu na to, jak vysoko letí a „co tu sakra dělá“. Vy stojíte bezpečně na zemi, oni letí ve vzduchu.

Když něco letí

Je vaší povinností udělat vše pro to, aby nedošlo k ohrožení jiného letadla (paraglidu, balónu atd.) ve vzduchu. Pokud vidíte nebo slyšíte, že se k vám něco blíží, začněte co nejrychleji klesat! Pokud byste viděli, že se nevyhnete srážce, použijte CSC pro vypnutí motorů a okamžité ukončení letu – skoro jistě svůj dron rozbijete ale nikoho nezabijete.

Jak létat bezpečně ?

  • Naučte se nejprve opravdu dobře ovládat svůj stroj.
  • Nacvičte si krizové situace!
  • Plánujte své lety.
  • Držte se pravidel.
  • Vezměte někoho sebou – může dávat pozor na okolní provoz a vy se můžete soustředit na let.
Share This