Pravidla pro létání s drony

Co nesmím ?

Kde, kdy a jak se s dronem nesmí létat ?

 • V blízkosti letišť – konkrétně v okruhu 5,5 km od letiště v případě, že je váš dron těžší, než 0,91 kg. Pouze pokud je váš dron lehčí než 0,91 kg můžete létat i blíž letišti ale jen do výšky 100m a vždy mimo ochranné zóny letiště. V řízeném okrsku letiště (CTR) nesmíte létat výš, než 100m.
 • V zakázaných, nebezpečných a vyhrazených prostorech.
 • Nad hustě zastavěným prostorem – tj. nad jakoukoli zástavbou nebo nad místy, která slouží k rekreaci (parky, koupaliště apod.)
 • Nad lidmi (s výjimkou osob „zapojených do provozu“ – tj. něco jako „komparz“). V takovém případě by lidé nad kterými budete létat měli být seznámeni s rizikem a pro vaši vlastní bezpečnost by vám měli podepsat souhlas s tím, že nad nimi budete létat.
 • Nad silnicemi, železnicí a el. vedením a v jejich blízkosti.
 • Nad chráněným územím jako jsou chráněné krajinné oblasti, přírodní památky a přírodní rezervace a samozřejmě národní parky.
 • Nad a v okolí vojenských objektů
 • Nad a v okolí vodních zdrojů.
 • Nesmíte létat výš, než 300m nad zemí.
 • Nesmíte létat v oblacích (pouze vně oblaků – týká se i mlhy)
 • Nesmíte létat před občanským svítáním a po občanském soumraku – tedy v noci.
 • Nesmíte létat tak, že svůj stroj nevidíte.
 • Nesmíte dron řídit z pohybujícího se prostředku (auto, loď atd.)
 • Nesmíte z dronu nic shazovat
 • FPV  je zakázán – resp. „může být na základě Povolení k létání využit zpravidla tehdy, pokud je let prováděn dvěma osobami, z nichž druhá udržuje stálý vizuální dohled s bezpilotním letadlem a má možnost a schopnost okamžitě převzít řízení, vyžaduje-li to situace (zejména po selhání přenosu obrazu, ztrátě orientace nebo pro vybrání nezvyklé polohy)“

Letiště a zakázané prostory

Jak máte vědět / zjistit, že se nacházíte v prostoru 5,5 km od letiště nebo zda tam, kde chcete létat není nějaký zakázaný nebo vyhrazený prostor ?

Tohle souvisí s plánováním letu – před tím, než někam vyrazíte byste si měli ověřit, že nebudete v blízkosti letiště nebo nepoletíte v zakázaném prostoru.

Potřebné informace najdete na portálu AisView a jak s ním pracovat najdete ZDE.

Můžete použít i nějakou online aplikaci např. Maia Android / Apple (více – Doporučené aplikace a zdoje)

Hustě osídlené prostory – HOP

Nelétejte nikdy nad cizími budovami (bez ohledu na to, jestli jsou v obci nebo mimo ni) a nad lidmi ani v jejich bezprostřední blízkosti.

Kromě ohrožení jiného letadla ve vzduchu je let v zakázaném prostoru, nad hustě osídleným prostorem a / nebo lidmi největším prohřeškem proti pravidlům, který můžete udělat a za který můžete dostat od ÚCL pokutu.

Hustě osídlený prostor je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.).

Ostatní provoz

Pokud máte dron lehčí, než 0,91 kg a budete létat blíž, než 5,5 km od letiště, buďte opatrní a dávejte pozor na provoz ve vzduchu ve vaší blízkosti (to samozřejmě platí kdekoli budete létat – nejen v blízkosti letiště). Nezapomeňte, že vše co je ve vzduchu s vámi a má člověka na palubě má před vámi přednost! Bez ohledu na to, jak vysoko letí a „co tu sakra dělá“. Vy stojíte bezpečně na zemi, oni letí ve vzduchu.

Když něco letí

Je vaší povinností udělat vše pro to, aby nedošlo k ohrožení jiného letadla (paraglidu, balónu atd.) ve vzduchu. Pokud vidíte nebo slyšíte, že se k vám něco blíží, začněte co nejrychleji klesat! Pokud byste viděli, že se nevyhnete srážce, použijte CSC pro vypnutí motorů a okamžité ukončení letu – skoro jistě svůj dron rozbijete ale nikoho nezabijete.

Jak létat bezpečně ?

 • Naučte se nejprve opravdu dobře ovládat svůj stroj.
 • Nacvičte si krizové situace!
 • Létejte na dohled!
 • Plánujte své lety.
 • Držte se pravidel.
 • Vezměte někoho sebou – může dávat pozor na okolní provoz a vy se můžete soustředit na let.
Share This