Pravidla pro létání s drony

Často kladené otázky

 

Zkratky a pojmy

AGL – nad zemí (above ground level) – nejčastěji v AisView

AMSL – nadmořská výška – výšku nad zemí vypočítáte přibližně vydělením 3,3 – většinou ve stopách – např. 5000 ft (stop) AMSL = 1500m nad zemí. – nejčastěji v AisView

CTR / MCTR – řízený okrsek letiště – poměrně velká oblast kolem letiště (najdete na AisView) kde smíte letět do maximální výšky 100m nad zemí bez ohledu na váhu stroje.

HOP – hustě osídlený prostor – podle předpisu je to zastavěná oblast nebo oblast užívaná převážně k rekreaci a podnikání. Jednoduše – je tam zástavba, větší (možný) pohyb lidí, továrny, haly atd. Za letu byste měli dodržovat bezpečnou vzdálenost rovnající se dvojnásobku výšky letu* (letím 100m vysoko, měl bych být nejméně 200m od „posledního baráku“) a nikdy ne méně, než 50m. * při kolmém letu (z místa startu vyletím jen do výšky, stroj se nepohybuje do stran) je bezpečná vzdálenost 1:1 výšky letu (letím 100 m vysoko, musím být 100m od zástavby) a opět nikdy ne méně, než 50m.

Vzdušný prostor třídy G – je „všude“ krom letišť a sahá od země do 1000 stop – tedy 300m. V jiném vzdušném prostoru se s drony létat nesmí.

VLOS – (Visual Line Of Sight) – let na přímý dohled. V ČR povinnost – vždy musíte letět tak, abyste svůj stroj viděli. Let na delší vzdálenost je možný s dalším pilotem který ale musí mít možnost převzít řízení stroje – a samozřejmě s povolením ÚCL 😉

Home point – místo startu – při startu si stroj zapíše souřadnice odkud vzlétl a použije je pro RTH.

RC – Radio Controler – vysílač pro ovládání stroje

RTH – Return To Home – označení stavu, kdy se stroj automaticky vrací na místo startu a také funkce, která ho umí manuálně vyvolat.

ÚCL – Úřad pro civilní letectví (caa.cz)

EASA – Evropský úřad pro bezpečnost letectví (EASA)

 

Musím se někde registrovat, mít nějaké povolení ?

NE – pokud si chcete koupit dron do 20 kg a budete létat „pro radost“ – tedy ne za účelem výdělku nemusíte se (zatím) nikde registrovat* a povolením je pro vás dodržování předpisů (doplněk X).

*  (cca od roku 2019-2020 bude zřejmě registrace dronu povinná v celé EU).

Musím mít pojištění ?

NE – pojištění je povinné jen pro držitele povolení k provádění leteckých prací – v režimu „hobby“ nemusíte mít žádné pojištění – přesto se nějaké pojištění odpovědnosti doporučuje. Dron vám může kvůli poruše ulétnout a někde způsobit někomu škodu nebo zranění. Pak je vhodné být pojištěn 😉 Je to ale čistě na vás.

Mohu letět nad město když mi to povolil starosta?

NE – povolení k letu nad hustě obydleným prostorem (HOP) tedy městem, obcí nebo jakoukoli „cizí“ budovou vám nemůže povolit nikdo jiný, než Úřad pro civilní letectví a to na základě povolení majitele objektu a za velmi přísných podmínek. ÚCL tohle povolí tomu, kdo má povolení k létání a absolvoval zkoušky. Podmínky pro takový let jsou velmi přísné a nad větším množstvím domů prakticky nesplnitelné (ani pro toho, kdo má zkoušky).

Pro takový let by musel: mít souhlas všech majitelů nemovitostí nad kterými bude letět + majitelů nemovitostí v „dopadové zóně“ což je kruh s průměrem rovnajícím se dvojnásobku výšky letu. Pokud by tedy let byl ve 100m nad zemí, musel by pilot mít povolení od majitelů nemovitostí v okruhu 200m po celou dobu letu. Ve stejné oblasti by pak nesměli být žádní lidé, žádná auta. Pokud by tam byla silnice, musela by být uzavřená. Pokud by někde přelétal elektrické vedení nebo trať – musel by mít souhlas správce vedení a SŽDC. Tzn. při letu 100m vysoko a 250m daleko by musela být uzavřena část města 200 x 500m, všichni majitelé nemovitostí by museli podepsat souhlas, do této oblasti by nesměl nikdo vstoupit (s výjimkou poučených osob s podepsaným souhlasem). Sami vidíte, že takové podmínky je v podstatě nemožné splnit a nebo za cenu dlouhého vyjednávání s úřady, majiteli nemovitostí a záběru veřejného prostranství, které by asi nebylo zadarmo 😉

Viděli jste takové záběry ? Já také – to ale neznamená, že jsou v pořádku a legální. Samozřejmě se na předpisy můžete vykašlat a risknout to. Když se nic nestane (pravděpodobně ne) můžete jen doufat, že vás do 5 let od zveřejnění záběrů „neosloví“ ÚCL. Druhá varianta je, že vám stroj někam spadne. V lepším případě ho jen rozbijete ale existují i horší scénáře – někoho zraníte, poškodíte majetek a LIPol baterie dobře hoří – jak rychle se pak dostanete na střechu, na které začala hořet vypadlá baterie ? 😉

Máme tady akci, jsem domluvený s pořadatelem ...

Souhlas pořadatele (starosty atd.) NESTAČÍ!
Při letu nad lidmi musíte mít souhlas každé osoby jednotlivě. Není možné souhlas získat hromadně – např. vytisknout na leták, vstupenku nebo vyhlásit na akci. Museli byste zároveň zajistit, aby do místa letu (dopadové zóny) nevstoupila žádná další (nepoučená) osoba. A u hromadných akcí se tohle zařídit nedá.
Platí to, co u hustě obydleného prostoru – akci (je to mimo město někde na louce a pokud to není za peníze) můžete natočit z „uctivé“ vzdálenosti. Opět platí pravidlo 1:2 tj. od lidí musíte být ve vzdálenosti dvojnásobku výšky letu (nebo 1:1 pokud s dronem jen vystoupáte a nikam neletíte – nemá „dopřednou rychlost“).

Tenhle dron váží +- jako DJI Phantom – podle toho, jak ho majitel po pádu vytahuje z hlíny to nevypadá, že by nikomu neublížil?

Hrady, zámky, zříceniny ...

Platí stejná (někde i přísnější) pravidla jako u hustě obydleného prostoru (města, obce, rekreační oblasti). Pro let NAD památkami potřebujete povolení od národního památkového ústavu (pokud není památka soukromá, pak od majitele) a také (následně) od ÚCL. Pokud ale nemáte alespoň povolení k létání a zkoušky, pravděpodobně povolení nedostanete. Hrady a zámky tedy můžete natáčet, fotit z bezpečné vzdálenosti za dodržení všech ostatních pravidel (vzdálenost od hustě obydleného prostoru, od lidí, silnic a železnice, nelétat nad elektrickým vedením). A například Pražský hrad je přímo bezletová zóna (LKP1) a jeho okolí velká část Prahy také (LKR9).

Nezapomeňte, že památky jsou hodně navštěvované tzn. pohybuje se zde hodně lidí a to i v jejich okolí. Ideální jsou tedy brzké ranní hodiny (i kvůli světlu), kdy je šance „že to někomu spadne na hlavu“ mnohem menší. Ani tak ale nesmíte létat přímo nad památku.

Národní parky, CHKO

Pro létání s drony platí doplněk X, ve kterém je bez povolení zakázáno létat nad obzvláště chráněným územím. Obzvláště chráněné území jsou: národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky.

Novela o ochraně NP tedy nic nezměnila, doplněk X stále platí a bez povolení se v NP ani CHKO létat nesmí.  Změna je jen v tom, že tenhle zákaz je přímo v zákoně o NP, strážci parků o něm ví a budou ho hlídat a (případně) pokutovat.

Má nějaké výhody malý lehký dron ?

ANO – dron, který váží méně než 0,91 kg má tři výhody:

  1. může létat i v okruhu 5,5 km od letiště ale jen do 100m výšky a mimo ochranná pásma letiště
  2. nemusí mít štítek se jménem a telefon pilota
  3. nemusí být vybavený „fail safe systémem“ – tedy systémem, který např. při výpadku signálu provede automaticky ukončení letu – tedy typicky návrat na místo startu a přistání.

Nemůžete s ním ale ani nad město, ani nad lidi …

Jaké jsou "bezpečné vzdálenosti"?

V tabulce na konci doplňku X je u strojů do vzletové váhy do 7 kg uvedená vzdálenost od lidí a budov jako bezpečná. To ale neznamená, že si tuhle vzdálenost můžete určit sami 😉

Bezpečná vzdálenost od osob a hustě obydlených oblastí za letu by měla být dvojnásobkem výšky letu. Pokud tedy letíte např. 100m vysoko, měli byste být nejméně 200m od lidí a budov. Zároveň ale platí následující minima :

10 m od osob při vzletu a přistání
30 m od osob během letu
50 m od hustě osídleného prostoru během letu

Tj. pokud poletíte v 10m výšce, měli byste být nejméně 30m od lidí, přestože dvojnásobek výšky letu je 20.

Jak je myšlena výška nad zemí?

Nad zemí je nad zemí 😉

Dron ukazuje výšku od místa startu – pokud jste na rovině, výška nad zemí +- souhlasí s tím, co vám ukazuje aplikace to ale znamená že když např. vystartujete na kopci, který je 500m vysoký a poletíte horizontálně nad údolí pod kopcem, měli byste klesat – nejste už v povolených 300m nad zemí ale nad údolím už v 500m! Aplikace v tu chvíli může ukazovat např. jen 10m ale to je od místa startu nad vrcholem kopce a ne nad údolím pod dronem.

A naopak když z údolí poletíte proti kopci a budete „kopírovat“ tvar kopce, může vám aplikace ukazovat i větší výšku, než 300 a přesto letíte podle předpisu.

Výška se tedy bere podle výšky stroje nad zemí, nikoli podle toho, co vám ukazuje aplikace. Zejména tedy pokud letíte z nějakého kopce nad údolí, můžete snadno povolenou výšku překročit.

Share This