Plánování letu

Naplánujte si, kde poletíte

AisView

Je první, na co se podívat, než dron pošlete do vzduchu abyste neletěli v blízkosti letiště nebo jiném zakázaném nebo nebezpečném prostoru.

Mapa

Abyste věděli, zda v místě není CHKO, elektrické vedení, silnice, dálnice nebo železnice a že budete dostatečně daleko od budov.

Počasí

Abyste věděli, že vám dron neodnese vítr nezničí déšť nebo bouřka a že máte dávat pozor na námrazu.

Letiště, zakázané, vyhrazené a nebezpečné prostory

Prostory jsou první věc, která by vás měla zajímat – abyste neletěli blízko letiště nebo někde, kde je to zakázané. K tomu, abyste zjistili kde tyhle prostory jsou slouží všem pilotům aplikace AisView.

Nezapomeňte – nelétejte v okruhu 5,5 km od letiště (pokud nemáte dron lehčí, než 0,91 kg – to můžete i blíž ale jen do 100m), nelétejte v bezletových zónách, v aktivovaných, zakázaných a nebezpečných prostorech.

Vše najdete v AisView a návod jak s AisView pracovat najdete ZDE.

Hustě osídlené prostory – HOP

Nelétejte nikdy nad budovami (bez ohledu na to, jestli jsou v obci nebo mimo ni) a nad lidmi ani v jejich bezprostřední blízkosti.

Kromě ohrožení jiného letadla ve vzduchu je let v zakázaném prostoru, nad hustě osídleným prostorem a / nebo lidmi největším prohřeškem proti pravidlům, který můžete udělat a za který můžete dostat od ÚCL pokutu.

Hustě osídlený prostor je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.).

Národní parky, chráněné krajinné oblasti, inženýrské sítě

Kde jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a památky, silnice, železnice a elektrická vedení najdete nejlépe na www.mapy.cz (přepněte si mapu na turistickou).

V národních parcích, CHKO (bez ohledu na zónu ochrany), nad přírodními památkami a rezervacemi je provoz dronů zakázán!

U silnic, železnic a vedení platí ochranné zóny – ty jsou různé podle třídy silnic a železnic a vedeného napětí:

Silnice a železnice

 • u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy
 • u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy
 • u vlečky 30 m od osy krajní koleje
 • u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje
 • u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu
 • 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice budované jako rychlostní komunikace
 • 50 m od osy vozovky silnice I.třídy
 • 25 m od osy vozovky silnice II.třídy a místní komunikace, pokud je budována jako rychlostní komunikace
 • 20 m od vozovky silnice III.třídy
 • 15 m od osy vozovky místní komunikace I. a II.třídy

Vedení elektrické energie

 • nad 1kV do 35 kV 7m
 • nad 35 kV do 110 kV 12 m
 • nad 110 kV do 220kV 15 m
 • nad 220 kV do 440 kV 20 m
 • nad 440 kV 30 m
U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Ochranná pásma činí:
 • u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m
 • od průměru 200 mm do 500 mm 8 m
 • do průměru 200 mm včetně 4 m

Vodní zdroje

 • vodárenské nádrže a další nádrže určené výhradně pro zásobování pitnou vodou – celá plocha hladiny nádrže při maximálním vzdutí rozšířená o pruh o minimální šířce 50 m nad maximální kótu vzdutí podél celé nádrže a podle potřeby i v účelném rozsahu podél vybraných přítoků nádrže,
 • ostatní nádrže s vodárenským využitím – na hladině nádrže minimálně 100 m od odběrného zařízení,
 • vodní toky
  • se vzdutím – na břehu odběru pruh v délce minimálně 200 m nad místem odběru proti proudu, po proudu k hraně vzdouvacího objektu, v šířce 15 m, ve vodním toku minimálně polovina jeho šířky v místě odběru,
  • bez vzdutí na břehu odběru pruh v délce minimálně 200 m nad místem odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odběru, v šířce 15 m, ve vodním toku minimálně jedna třetinu jeho šířky v místě odběru,
 • u zdrojů podzemní vody – minimálně 10 m od odběrného zařízení.

Ostatní provoz

Nezapomeňte, že vše co je ve vzduchu s vámi a má člověka na palubě má před vámi přednost!
Bez ohledu na to, jak vysoko letí a „co tu sakra dělá“. Vy stojíte bezpečně na zemi, oni letí ve vzduchu.

Pokud máte dron lehčí, než 0,91 kg a budete létat blíž, než 5,5 km od letiště, buďte opatrní a dávejte pozor na provoz ve vzduchu ve vaší blízkosti (to samozřejmě platí kdekoli budete létat – nejen v blízkosti letiště).

Když něco letí

Je vaší povinností udělat vše pro to, aby nedošlo k ohrožení jiného letadla (paraglidu, balónu atd.) ve vzduchu. Pokud vidíte nebo slyšíte, že se k vám něco blíží, začněte co nejrychleji klesat! Pokud byste viděli, že se nevyhnete srážce, použijte CSC pro vypnutí motorů a okamžité ukončení letu – skoro jistě svůj dron rozbijete ale nikoho nezabijete.

Jak létat bezpečně ?

 • Naučte se nejprve opravdu dobře ovládat svůj stroj.
 • Nacvičte si krizové situace!
 • Létejte na dohled!
 • Plánujte své lety.
 • Držte se pravidel.
 • Vezměte někoho sebou – může dávat pozor na okolní provoz a vy se můžete soustředit na let.
Share This